جشنواره پاییزه نیکابوتیک

جشنواره پاییزه نیکا بوتیک

برخی مزایای فروشگاه نیکا بوتیک

پیج اینستاگرام نیکا بوتیک

جدیدترین محصولات

شومیز دامن بابونه

۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال
شومیز دامن بابونه سایزبندی۱،۲،۳،۴ میانگین سنی ۸تا۱۵سال قیمت۴۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکراپ۳۷،پهنا۳۴،قدآستین۴۷،قددامن۴۰ سایز۲👈قدکراپ۳۹،پهنا۳۵،قدآستین۴۸،قددامن۴۵ سایز۳👈قدکراپ۴۱،پهنا۳۹،قددامن۵۰ سایز۴👈قدکراپ۴۳،پهنا۴۱،قدآستین۵۲،قددامن۵۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز دامن شاپرک

۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز دامن شاپرک جنس مازراتی قیمت 168/000 راهنمای سایز? سایز۱?قدشومیز۳۴..پهنا۳۰..قددامن۲۶ سایز۲?قدشومیز۳۶..پهنا۳۲..قددامن۳۲ سایز۳?قدشومیز۳۹..پهنا۳۵..قددامن۳۶ سایز۴?قدشومیز۴۱..پهنا۳۶..قددامن۳۸

کاپشن خرسی

۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
کاپشن خرسی جنس رویه‌شمعی،داخل خز ببعی و پشم شیشه قیمت۵۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۴۳_،پهنا۳۲_،قدآستین۳۲ سایز ۲👈قد کاپشن ۴۸_پهنا ۳۵_قد آستین ۳۵ سایز ۳👈قد کاپشن ۵۱_پهنا ۳۸_قد آستین ۳۸ سایز ۴👈قد کاپشن ۵۵_پهنا ۴۱_قد آستین ۴۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن مینی موس

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کاپشن دخترونه مینی موس سایزبندی ۱،۲،۳،۴ قیمت ۴۹۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۱ سایز۲👈قدکاپشن۴۹،پهنا۳۵،قدآستین۳۵ سایز۳👈قدکاپشن۵۲،پهنا۳۶،قدآستین۳۸ سایز۴👈قدکاپشن۵۵،پهنا۳۸،قدآستین۴۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌کیری رو در نظر بگیرید.  

کراپ شلوار موسچینو

۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال
کراپ شلوار موسچینو جنس بلوز دورس پنبه، شلوار لی قیمت ۶۱۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکراپ۳۵،پهنا۳۳،قدآستین از یقه تا مچ ۴۶،قدشلوار۵۵ سایز۲👈قدکراپ۳۹،پهنا۳۴،قدآستین از کنار یقه تا مچ ۵۰،قد شلوار۵۵ سایز۳👈قدکراپ۴۴،پهنا۳۷،قدآستین از کناریقه تا مچ۵۶،قدشلوار۶۵ سایز۴👈قدکراپ۴۷،پهنا۳۸،قدآستین از کنار یقه تا مج ۶۰،قدشلوار۷۳ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن اسپرت تصویری

۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کاپشن اسپرت تصویری جنس رویه مموری با کیفیت داخل آستر و پشم شیشه سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۶تا۱۰ سال قیمت۶۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۵۲،پهنا۴۰،قدآستین۳۸ سایز۲👈قدکاپشن۵۸،پهنا۴۴،قدآستین۴۴ سایز۳👈قدکاپشن۶۳،پهنا۴۶،قدآستین۴۷ سایز۴👈قدکاپشن۶۶،پهنا۴۹،قدآستین۵۱

سویشرت دیانا

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سویشرت کاپشنی دیانا جنس رویه کتان طرح لی داخل خز ببعی سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۲ تا۷ سال قیمت۳۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قد۴۷،پهنا۳۴،قدآستین۳۸ سایز۲👈قد۴۹،پهنا۳۵،قدآستین۳۸ سایز۳👈قد۵۱،پهنا۳۷،قدآستین۳۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو‌ در نظر بگیرید.

شلوار لی ok

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

شلوار لی ok

سایزبندی:۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰

مناسب سن ۵تا۱۰سال

قیمت ۴۴۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۶۵👈قدشلوار۶۲،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۰👈قدشلوار۶۶،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۵👈قدشلوار۷۱،مناسب دور کمر۴۷تا۵۵

سایز۸۰👈قدشلوار۷۶،مناسب دور‌کمر ۴۸تا۵۸

سایز۸۵👈قدشلوار۸۱،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۰👈قدشلوار۸۵،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۵👈قدشلوار۹۰،مناسب دورکمر۵۲تا۶۲

سایز۱۰۰👈قدشلوار۹۵،مناسب دورکمر ۵۶تا۶۶

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن دورو پسر اشرافی

۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کاپشن دورو پسر اشرافی

سایزبندی۱،۲،۳

مناسب سن ۲تا۶/۵ سال

قیمت ۶۳۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدکاپشن۴۵،پهنا۳۲،قدآستین۳۵

سایز۲👈قدکاپشن۴۹،پهنا۳۶،قدآستین۳۶

سایز۳👈قدکاپشن۵۵،پهنا۳۸،قدآستین۳۹

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار بابونه

۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار بابونه جنس بلوز دورس پنبه، شلوار مخمل کبریتی سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۵ تا حدودا ۱۰ سال قیمت ۴۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۴۳،پهنا۳۸،قدآستین۴۰،قدشلوار۶۵ سایز۲👈قدبلوز۴۷،پهنا۴۰،قدآستین۴۳،قدشلوار۷۰ سایز۳👈قدبلوز۵۴،پهنا۴۳،قدآستین۴۷،قدشلوار۸۱ سایز۴👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۸،قدآستین۵۲،قدشلوار۸۳ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سویشرت تدی

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سویشرت تدی سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۳۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قد ۴۰ پهنا ۳۱ قد آستین۳۱

سایز۲👈قد ۴۵ پهنا ۳۴ قد آستین ۳۹ سایز۳👈قد ۵۰ پهنا ۳۷ قد آستین ۴۲ سایز۴👈قد ۵۵ پهنا ۴۲ قد آستین ۴۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ دختر

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
کراپ طرح دختر جنس دورس قیمت ۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکراپ۳۵،پهنا۳۵،قدآستین از کناریقه تا مچ ۴۶ سایز۲👈قدکراپ۳۸،پهنا۳۹،قدآستین از کناریقه تا مچ۵۲ سایز۳👈قدکراپ۴۲،پهنا۴۲،قدآستین از کناریقه تا مچ ۵۷ سایز۴👈قدکراپ۴۷،پهنا۴۴،قدآستین از کناریقه تا مچ ۵۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

ژیله بافت گربه

۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

ژیله بافت گربه

سایزبندی۱،۲،۳،۴

مناسب ۷ماه تا۵سال

قیمت ۱۵۵/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدژیله ۳۵،پهنا۲۶

سایز۲👈قدژیله ۳۷،پهنا۳۹

سایز۳👈قدژیله۴۳،پهنا۳۲

سایز۴👈قدژیله۴۵،پهنا۳۲

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوزشلوار سونیک

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

بلوزشلوارسونیک

جنس دورس پنبه

سایزبندی۴۰،۴۵

مناسب سن ۲ تا۶ سال

قیمت۱۹۸/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۲۸،قدآستین۳۴،قدشلوار۵۶

سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۱،قدآستین۳۸،قدشلوار۶۰

لختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی مخمل راه راه

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
هودی مخمل راه راه جنس مخمل حوله ای سایزبندی ۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت ۳۶۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۲،قدآستین۳۳ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۶،قدآستین۳۷ سایز۵۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۹،قدآستین۴۱ سایز۵۵👈قدبلوز۵۵،پهنا۴۳،قدآستین۴۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن طرح زارا

۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کاپشن طرح زارا جنس سیلیکونی طرح مخمل سایزبندی۱،۲،۳،۴ قیمت ۶۴۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۵۷،پهنا۳۴،قدآستین۴۴ سایز۲👈قدکاپشن۶۵،پهنا۳۶،قدآستین۴۸ سایز۳👈قدکاپشن۶۸،پهنا۳۸،قدآستین۵۲ سایز۴👈قدکاپشن۷۴،پهنا۴۱،قدآستین۵۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای انداره گیری رو در نظر بگیرید.

رضایت مشتریان