جشنواره پاییزه نیکابوتیک

جشنواره پاییزه نیکا بوتیک

برخی مزایای فروشگاه نیکا بوتیک

پیج اینستاگرام نیکا بوتیک

جدیدترین محصولات

کاپشن خرسی

۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
کاپشن خرسی جنس رویه‌شمعی،داخل خز ببعی و پشم شیشه قیمت۵۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۴۳_،پهنا۳۲_،قدآستین۳۲ سایز ۲👈قد کاپشن ۴۸_پهنا ۳۵_قد آستین ۳۵ سایز ۳👈قد کاپشن ۵۱_پهنا ۳۸_قد آستین ۳۸ سایز ۴👈قد کاپشن ۵۵_پهنا ۴۱_قد آستین ۴۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن مینی موس

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کاپشن دخترونه مینی موس سایزبندی ۱،۲،۳،۴ قیمت ۴۹۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۱ سایز۲👈قدکاپشن۴۹،پهنا۳۵،قدآستین۳۵ سایز۳👈قدکاپشن۵۲،پهنا۳۶،قدآستین۳۸ سایز۴👈قدکاپشن۵۵،پهنا۳۸،قدآستین۴۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌کیری رو در نظر بگیرید.  

بلوز شلوار سگهای نگهبان

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار سگهای نگهبان جنس دورس پنبه سایزبندی۴۰،۴۵ قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۳۹،پهنا۲۹،قدآستین۳۳،قدشلوار سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۳،قدشلوار۶۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ دختر موبلند

۹۸۰,۰۰۰ ریال
کراپ دخترموبلند جنس کتان ژاکارد سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت ۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدکراپ۳۲،پهنا۲۸،قدآستین۳۳ سایز۴۵👈قدکراپ۳۶،پهنا۳۰،قدآستین۳۷ سایز۵۰👈قدکراپ۴۰،پهنا۳۶،قدآستین۴۲ سایز۵۵👈قدکراپ۴۳،پهنا۳۸،قدآستین۴۶ اختلاف یک‌الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید

پافر دخترانه

۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
پافر دخترانه جنس رویه شمعی،داخل آستر مخمل به همراه پسم شیشه سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب ۷ تا۱۳ سال قیمت۳۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قد پافر ۶۵ _ پهنا ۴۰ سایز۲👈قد پافر ۷۱_پهنا ۴۳ سایز۳👈قد پافر ۷۸ _ پهنا ۴۶ سایز۴👈قد پافر ۸۰ _ پهنا ۴۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیزیاسمین

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز یاسمین جنس شانتون سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن۷تا۱۲سال قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدجلو ۵۲ قد پشت۵۷ پهنا۳۹ قداستین۴۵

سایز۲👈قدجلو ۵۳قدپشت۵۷پهنا۴۱قداستین ۴۸

سایز۳👈قدجلو۶۰قدپشت۶۶پهنا۴۲قداستین۴۹ 

سایز۴👈قدجلو۶۴قدپشت۶۸پهنا۴۴قداستین ۵۷

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار سمور

۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار سمور جنس دورس اسپان و ملانژ سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵،۵۰ سایز۳۵،۴۰👈۱۸۷/۰۰۰ سایز۴۵،۵۰👈۱۹۷/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۳،پهنا۳۱،قدآستین۳۴،قدشلوار۴۸ سایز۴۰👈قدبلوز۳۷،پهنا۳۳،قدآستین از کنار یقه تا مچ۳۹،قدشلوار۵۴ سایز۴۵👈قدبلوز۴۳،پهنا۳۶،قدآستین از کنار یقه تا مچ۴۴،قدشلوار۶۲ سایز۵۰👈قدبلوز۴۷،پهنا۳۸،قدآستین از کنار یقه تا مج۴۹،قدشلوار۷۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در تظر بگیرید.

بلوزشلوار کله خرسی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار کله خرسی جنس دورس پنبه سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵ قیمت۲۱۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۴،پهنا۲۸،قدآستین۲۹،قدشلوار۴۵ سایز۴۰👈قدبلوز۳۸،پهنا۲۹،قدآستین۳۲،قدشلوار۵۱ سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۸،قدشلوار۶۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار سونیک 5

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار سونیک5 جنس دورس پنبه سایزبندی۵۰،۵۵ قیمت۴۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدبلوز۵۱،پهنا۳۸،قدآستین۴۵،قدشلوار۷۱ سایز۵۵👈قدبلوز۵۶،پهنا۴۰،قدآستین۴۹،قدشلوار۸۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز تو‌کرکی CK

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز تو‌کرکیck سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵ قیمت۱۱۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۵،پهنا۲۹،قدآستین۲۳ سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۰،قدآستین۳۲ سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار داینا

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار داینا‌ جنس دور پنبه سایزبندی ۳۵،۴۰،۴۵،۵۰ قیمت ۳۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۵،پهنا۳۰،قدآستین۳۰،قدشلوار۴۶ سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۱،قدآستین۳۴،قدشلوار۵۳ سایز۴۵👈قدبلوز۴۶،پهنا۳۴،قدآستین۳۹،قدشلوار۶۳ سایز۵۰👈قدبلوز۵۲،پهنا۳۷،قدآستین۴۵،قدشلوار۷۴ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سه تیکه مجلسی شبنم

۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
سه تیکه مجلسی شبنم جنس کرپ مازراتی سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۲تا۸سال قیمت۳۸۹/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدشومیز۳۳،پهنا۳۰،قدجلیقه۲۳،قدآستین۳۰،قدشلوار۴۶،دورکمر۴۴ سایز۲👈قدشومیز۳۹پهنا۳۲،قدجلیقه۲۷،قدآستین۳۳،قدشلوار۵۳،دورکمر۵۰ سایز۳👈قدشومیز۴۲،پهنا۳۴،قدآستین۳۶،قدجلیقه۳۰،قدشلوار۶۰،دورکمر۵۳ سایز۴👈قدشومیز۴۵،پهنا۳۷،قدآستین۳۸،قدجلیقه۳۵،قدشلوار۶۵،دورکمر۵۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار روباه شال گردنی

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار روباه شال گردنی جنس بلوز دورس پنبه ،شلوار فلامنت سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵،۶۰ قیمت ۳۷۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۹،پهنا۳۳،قدآستین از کناریقه تا مچ ۴۲،قدشلوار۵۵ سایز۲👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۵،قدآستین از کناریقه تا مج۴۶،قدشلوار۶۵ سایز۳👈قدبلوز۴۸،پهنا۳۸،قدآستین از کنار یقه تا مچ ۵۲،قدشلوار۷۴ سایز۴👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۰،قدآستین از کناریقه تا مچ۵۵،قدشلوار۸۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کت و شلوار جین میکی

۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال
کت و شلوار جین میکی جنس جین اصل سایزبندی۵۰،۵۵،۶۰،۶۵،۷۰،۷۵ مناسب سن ۲تا۸سال قیمت۹۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدکت۳۷،پهنا۳۰،قدآستین۲۹،قدشلوار۵۰ سایز۵۵👈قدکت۳۷،پهنا۳۱،قدآستین۳۱،قدشلوار۵۵ سایز۶۰👈قدکت۴۱،پهنا۳۲،قدآستین۳۵،قدشلوار۵۸ سایز۶۵👈قدکت۴۴،پهنا۳۵،قدآستین۳۹،قدشلوار۶۱ سایز۷۰👈قدکت۴۵،پهنا۳۶،قدآستین۴۳،قدشلوار۶۸ سایز۷۵👈قدکت۴۷،پهنا۳۹،قدآستین۴۴،قدشلوار۷۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سویشرت دیانا

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سویشرت کاپشنی دیانا جنس رویه کتان طرح لی داخل خز ببعی سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۲ تا۷ سال قیمت۳۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قد۴۷،پهنا۳۴،قدآستین۳۸ سایز۲👈قد۴۹،پهنا۳۵،قدآستین۳۸ سایز۳👈قد۵۱،پهنا۳۷،قدآستین۳۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو‌ در نظر بگیرید.

شلوار کارگو جیب کمر بندی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار کارگو جیب کمربندی جنس بنگال کش قیمت ۱۹۸/۰۰۰ سایزبندی۷۰،۸۰،۹۰ مناسب سن ۷تا۱۲سال راهنمای سایز👇 سایز۷۰👈قدشلوار۷۰،قدفاق۲۷ سایز۸۰👈قدشلوار۸۰،قدفاق۳۱ سایز۹۰👈قدشلوار۹۰،قدفاق۳۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

رضایت مشتریان