جشنواره پاییزه نیکابوتیک

جشنواره پاییزه نیکا بوتیک

برخی مزایای فروشگاه نیکا بوتیک

پیج اینستاگرام نیکا بوتیک

جدیدترین محصولات

تیشرت شلوارک پیشی

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک پیشی جنس بلوز پنبه ای،شلوارک کتان‌کش سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵،۵۰ مناسب سن ۷ ماه تا ۷ سال قیمت۲۹۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۴،پهنا۲۴،قدشلوارک۳۱ سایز۴۰👈قدبلوز۳۹،پهنا۲۶،قدشلوارک۳۷ سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۰،قدشلوارک۴۰ سایز۵۰👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۲،قدشلوارک۴۹ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.  

تیشرت شلوارک خرگوش

۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک‌ خرگوش جنس بلوز پنبه اعلا،شلوارک کتان کش سایزبندی:۳۵،۴۰،۴۵،۵۰،۵۵،۶۰ مناسب سن ۷ماه تا۱۱سال سایز۳۵،۴۰،۴۵قیمت۲۷۸/۰۰۰ سایز۵۰،۵۵،۶۰قیمت۲۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۵،پهنا۲۸،قدشلوارک۳۱ سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۱،قدشلوارک۳۹ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۲،قدشلوارک۴۶ سایز۵۰👈قدبلوز۵۱،پهنا۳۶،قدشلوارک۵۲ سایز۵۵👈قدبلوز۵۶،پهنا۴۰،قدشلوارک۶۲ سایز۶۰👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۲،قدشلوارک۷۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازی گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ شلوار سنتی

۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
کراپ شلوار سنتی جنس کراپ پنبه،شلوار لنین خارجی اعلا سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۵تا۱۰ سال قیمت۳۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکراپ۳۹،پهنا۳۹،قدشلوار۶۴ سایز۲👈قدکراپ۴۱،پهنا۴۲،قدشلوار۷۱ سایز۳👈قدکراپ۴۶،پهنا۴۵،قدشلوار۷۵ سایز۴👈قدکراپ۴۸،پهنا۴۵،قدشلوار۸۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز دامن نسترن

۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شومیز دامن نسترن جنس شومیز ابروبادی،جنس دامن کرپ قیمت۱۶۹/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۸،پهنا۳۰،قددامن۳۰ سایز۲👈قدبلوز۴۳،پهنا۳۳،قددامن۳۳ سایز۳👈قدبلوز۴۶،پهنا۳۴،قددامن۳۷ سایز۴👈قدبلوز۵۱،پهنا۳۶،قددامن۴۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ شلوار hello

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کراپ‌شلوارhello جنس کراپ پنبه ای،شلوار کرپ مازراتی سایز۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۵تاحدودا ۹سال قیمت ۲۹۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکراپ۳۵،پهنا۳۸،قدشلوار۶۷ سایز۲👈قدکراپ۳۷،پهنا۳۹،قدشلوار۷۰ سایز۳👈قدکراپ۴۰،پهنا۴۰،قدشلوار۷۸ سایز۴👈قدکراپ۴۳،پهنا۴۲،قدشلوار۸۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.  

تیشرت شلوارک استیکر

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک استیکر جنس پنبه ای سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ مناسب سن ۲ تا۹سال قیمت۲۲۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قد ۴۰ پهنا۲۹ شلوارک ۳۳

سایز۴۵👈قد ۴۴پهنا۳۲شلوارک۳۷

سایز۵۰👈قد۵۰پهنا ۳۴شلوارک ۴۵

سایز۵۵👈قد۵۵پهنا۳۷شلوارک۵۰

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز خرس پاپ کورنی

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز خرس پاپکورنی سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵ مناسب سن ۴تا۹سال قیمت۱۲۸/۰۰۰ جنس فلامنت دورس راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۷،پهنا۳۳،قدآستین۴۰ سایز۵۰👈قدبلوز۵۱،پهنا۳۶،قدآستین۴۴ سایز۵۵👈قدبلوز۵۶،پهنا۳۹،قدآستین۵۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوارک موش خرابکار

۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوار موش خرابکار جنس بلوز پنبه اعلا و شلوارک کتان سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵،۵۰ مناسب سن ۷ماه تا۷سال سایز۳۵،۴۰قیمت۲۷۲/۰۰۰ سایز۴۵،۵۰قیمت۲۸۹/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۴،پهنا۲۸،قدشلوارک۳۵ سایز۴۰👈قدبلوز۳۹،پهنا۳۰،قدشلوارک۴۰ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۴،قدشلوارک۴۵ سایز۵۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۶،قدشلوارک۵۰ اختلاف یک الی دوسانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوار رنگین کمان

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
جنس پنبه ای و فوق العاده لطیف قیمت ۱۶۰/۰۰۰ سایزبندی:۱،۲،۳،۴،۵،۶ مناسب سن حدودا ۲ تا ۹ سال راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۹..پهنا۲۹..قدشلوار۵۴ سایز۲👈قدبلوز۳۹..پهنا۳۰..قدشلوار۵۸ سایز۳👈قدبلوز۴۳..پهنا۳۲..قدشلوار۶۲ سایز۴👈قدبلوز۴۶..پهنا۳۴..قدشلوار۶۸ سایز۵👈قدبلوز۴۹..پهنا۳۵..قدشلوار۷۳ سایز۶👈قدبلوز۵۳..پهنا۳۷قدشلوار۷۹ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلواربگ دمپا دکمه

۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار بگ دمپا دکمه جنس نیل سنگشور شده سایزبندی:۶۰،۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵ مناسب سن ۴تا۹سال قیمت178/000 راهنمای سایز? سایز۶۰?قدشلوار۶۰،قدفاق تاکمر۲۱،دورباسن۷۲،عرض یک پای شلوار۱۹ سایز۶۵?قدشلوار۶۵،قدفاق تا کمر۲۳،دورباسن۷۴،عرض یک پای شلوار۱۹ سایز۷۰?قدشلوار۷۰،قدفاق تا کمر۲۳،دورباسن۸۰،عرض بک پای شلوار۲۱ سایز۷۵?قدشلوار۷۵،قدکمرتا فاق۲۳،دورباسن۸۴،عرض یک پای شلوار۲۲ سایز۸۰?قدشلوار۸۰،قدکمرتافاق۲۶،دورباسن۸۴،عرضیک پای شلوار۲۲ ❌پارچه شلوار تا حدود ۱۰سانت کشسانی دارد❌

تیشرت شلوار مارول

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
چقدر شلوارش شیک و خاصه خودم که خیلی دوسش دارم🥰 ورق بزن رنگ بندی خوشگلش و ببین🤗 🔸️راستی اینجا هم فروش اقساطی داریم هم سبد خرید😎 🔸️تیشرت شلوار ماروِل 🔸️جنس دورس پنبه عالی 🔸️سایزبندی 9..10 (مناسب سن ۷ تا ۹ سال) 💰قیمت189/000💰 🔸️راهنمای سایز👇 سایز۹👈قدبلوز۵۲..پهنا۳۶..قدشلوار۷۷ سایر۱۰👈قدبلوز۵۴..پهنا۳۸..قدشلوار۸۱ ❌اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.❌

هودی شلوارfelicia

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
هووی شلوار felicia جنس داکرون سایزبندی ۱..۲..۳..۴ قیمت 195/000 راهنمای سایز? سایز ۱? قد سویشرت ۵۰_پهنا۳۶ قد استین۴۲_قد شلوار ۷۱ سایز ۲? قد سویشرت ۵۲_پهنا ۳۹ قد آستین ۴۵_قد شلوار۷۹ سایز ۳? قد سویشرت ۶۰_پهنا ۴۲ قد آستین۴۹_ قد شلوار۸۵ سایز ۴? قد سویشرت ۶۴_پهنا ۴۴ قد استین۴۹_قد شلوار ۹۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوار ماروِل

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوار ماروِل جنس دورس پنبه عالی قیمت175/000 سایزبندی ۹..۱۰ (مناسب سن ۷ تا ۹ سال) راهنمای سایز? سایز۹?قدبلوز۵۲..پهنا۳۶..قدشلوار۷۷ سایر۱۰?قدبلوز۵۴..پهنا۳۸..قدشلوار۸۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ شلوار بابونه

۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کراپ شلوار بابونه جنس لی ذغالی سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵۰،۶ مناسب سن۴تا۱۱سال قیمت ۴۳۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدکراپ۴۲،پهنا۳۸،قدآستین از کنار یقه تا مچ ۴۶،قدشلوار۶۴ سایز۵۰👈قدکراپ۴۷،پهنا۳۹،قدآستین از کناریقه تا مچ ۵۲،فدشلوار۷۴ سایز۵۵👈قدکراپ۵۲،پهنا۴۲،قدآستیناز کناریقه تا مچ ۵۵،قدشلوار۸۳ سایز۶۰👈قدکراپ۵۸،پهنا۴۴،قدآستین از کناریقه تا مچ۶۰،قدشلوار۹۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار پاپیونی

۶۸۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوارپاپیونی جنس ملانژ سایزبندی۱،۲ مناسب سن ۵ماه تا حدودا ۲/۵سال قیمت۶۸/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۱?قدبلوز۳۱،پهنا۲۶،قدآستین۲۷،قدشلوار۴۶ سایز۲?قدبلوز۳۶،پهنا۲۸،قدآستین۳۰،قدشلوار۵۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

رامپر جلیقه ای

۷۹۰,۰۰۰ ریال
رامپر جلیقه ای سایزبندی ۱ و ۲ قیمت ۷۹/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۱?قدرامپر۳۶..قدتافاق۳۲..پهنا۲۴ سایز۲?قدرامپر۴۱..قدتافاق۳۶..پهنا۲۶

رضایت مشتریان