نیکا بوتیک

جدیدترین ها

جدیدترین محصولات دخترانه

تیشرت شلوارک تینا

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک‌ تینا جنس پنبه ای سایز۵۰،۵۵،۶۰ قیمت۱۵۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۵،قدشلوارک۵۳ سایز۵۵👈قدبلوز۵۵،پهنا۳۷،قدشلوارک۵۶ سایز۶۰👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۰،قدشلوارک۵۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو‌در نظر بگیرید.

کراپ شلوار ببروگل

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کراپ شلوارک ببروگل جنس پنبه ای سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۱۸۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدکراپ۳۵،‌پهنا۳۶،قدشلوارک۵۴ سایز۵۰👈قدکراپ۴۱،پهنا۳۷،قدشلوارک۵۸ سایز۵۵👈قدکراپ۴۴،پهنا۴۱،قدشلوارک۶۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو در نظر بگیرید.

کت سارافون پیچازی

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کت سارافون پیچازی جنس کرپ مازراتی سایزبندی1,2,3,4 قیمت۲۷۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدسارافون۴۷،پهنا۲۴،قدکت۲۴،قدآستین۳۲ سایز۲👈قدسارافون۵۱،پهنا۲۷،قدکت۲۴،قدآستین۳۶ سایز۳👈قدسارافون۵۸،پهنا۲۹،قدکت۲۶،قدآستین۳۸ سایز۴👈قدسارافون۶۲،پهنا۳۱،قدکت۲۷،قدآستین۴۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز سارافون دوگل

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
جنس شومیز بنگال کش دامن میکرو سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۴تا۸سال قیمت ۲۶۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدشومیز۴۲،پهنا۳۴،قدآستین۳۶،قددامن۳۶ سایز۲👈قدشومیز۴۷،پهنا۳۵،قدآستین۳۹،قددامن۳۸ سایز۳👈قدشومیز۵۲،پهنا۳۷،قدآستین۴۰،قددامن۴۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار سه خرس

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار سه خرس جنس دورس پنبه سایزبندی۵۵،۶۰ قیمت۳۷۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۵👈قدبلوز۵۴،پهنا۴۱،قدآستین۴۵،قدشلوار۷۸ سایز۶۰👈قدبلوز۵۹،پهنا۴۲،قدآستین۵۲،قدشلوار۸۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز خرگوش پاپیونی

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز خرگوش پاپیونی جنس دورس پنبه سایزبندی۴۵،۵۰ قیمت۱۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۳،قدآستین۳۴ سایز۵۰👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۵،قدآستین۳۹ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو‌در نظر بگیرید.

بلوزشلوارپشت خرسی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار پشت خرسی جنس دورس پنبه سایزبندی۴۵،۵۰ قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۷،قدشلوار۶۲ سایز۵۰👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۴،قدآستین۴۲،قدشلوار۷۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوارک آناناس

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک آناناس جنس جودون پنبه سایزبندی۴۵،۵۰ قیمت۱۲۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۲،قدشلوارک۳۸ سایز۵۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۶،قدشلوارک۴۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

جدیدترین محصولات پسرانه

تیشرت شلوارک 88

۷۸۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک 88 جنس جودون پنبه سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۲ تا۸سال قیمت۷۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۹،پهنا۳۲،قدشلوارک۲۹ سایز۲👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۴،قدشلوارک۳۳ سایز۳👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۵،قدشلوارک۳۶ سایز۴👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۰،قدشلوارک۴۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوارک گیم

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک گیم جنس پنبه ای سایزبندی۵۵،۶۰ قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۵👈قدبلوز۵۵،پهنا۳۷،قدشلوارک۴۷ سایز۶۰👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۰،قدشلوارک۵۴ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوارک just

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تیشرت شلوارک پسرانه جنس پنبه ای سایز بندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۲۲۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۰،قدشلوارک۳۸ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۵،قدشلوارک۴۴ سایز۵۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۷،قدشلوارک۴۹ سایز۵۵👈قدبلوز۵۵،پهنا۴۰،قدشلوارک۵۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو در نظر بگیرید.

بلوزشلوارپشت خرسی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار پشت خرسی جنس دورس پنبه سایزبندی۴۵،۵۰ قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۳،قدآستین۳۷،قدشلوار۶۲ سایز۵۰👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۴،قدآستین۴۲،قدشلوار۷۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تیشرت شلوارک خرس انگلیسی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تیشرت شلوارک خرس انگلیسی

جنس پنبه ای

سایزبندی۶۰،۶۵

مناسب سن ۸تا۱۰سال

قیمت۲۱۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدبلوز۵۶،پهنا۳۸،قدشلوارک۷۰

سایز۲👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۴،قدشلوارک۷۱

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

❌اندازه ها رو با لباس دلبندتون مطابقت بدین❌

بلوز دورس اردک

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز دورس اردک سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۲تا۸سال قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۷،پهنا۲۷،قدآستین۳۲ سایز۲👈قدبلوز۴۱،پهنا۲۹،قدآستین۳۵ سایز۳👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۱،قدآستین۳۸ سایز۴👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۳،قدآستین۴۳ سایز۵👈قدبلوز۵۴،پهنا۳۷،قدآستین۴۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار قلب صورتی

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
بلوز شلوار قلب صورتی جنس دورس پنبه سایزبندی۴۰،۴۵ قیمت۲۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۴۰،پهنا۲۸،قدآستین۳۴،قدشلوار۵۵ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۲،قدآستین۳۸،قدشلوار۶۱ اختلاف یک الی دو‌سانت خطای اندازه گیری رو‌در نظر بگیرید.

بلوز دورسyou are

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز دورس are you جنس دورس پنبه سایزبندی۶۰،۶۵ قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۶۰👈قدبلوز۵۸،پهنا۳۹،قدآستین۴۸ سایز۶۵👈قدبلوز۶۲،پهنا۴۴،قدآستین۵۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.