نیکا بوتیک

جدیدترین ها

جدیدترین محصولات دخترانه

ست ورزشی پوما

۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ست ورزشی پوما سایزبندی۵۰،۵۵،۶۰ مناسب سن ۶ تا۱۰ سال قیمت ۲۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۵۰👈قد۵۰ پهنا۳۷قداستین۴۶قدشلوار۷۲

سایز۵۵👈قد۵۵پهنا۴۰قداستین۴۸قدشلوار۸۰

سایز۶۰👈قد۵۷پهنا۴۲قداستین۵۲قدشلوار۹۰

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار لش

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار لش جنس پنبه سوپر دورس دو نخ لاکرادار سایزبندی ۵۰،۵۵،۶۰،۶۵ قیمت سایز۵۰،۵۵👈۴۵۰/۰۰۰ قیمت سایز۶۰،۶۵👈۴۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز ۵۰👈قد بلوز 49_پهنا 38_قد آستین 39 قد شلوار 70 سایز 55👈قد بلوز 54_پهنا42_قد آستین 43 قد شلوار 75 سایز 60👈قد بلوز 58_پهنا 44_قد آستین 47 قد شلوار 80 سایز 65👈قد بلوز 65 _ پهنا 49_قد آستین 50 قد شلوار 90

بامبر جکت و‌شلوار میکی

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
بامبر جکت و شلوار میکی جنس نخ پنبه براش سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۳ تا۶سال قیمت۳۸۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدسویشرت ۳۵،پهنا۳۲،قداستین از کناره یقه ۳۵قدشلوار۵۷

سایز۲👈قدسویشرت۴۰،پهنا ۳۵قداستین از کناریقه ۳۹،قدشلوار۶۰

سایز۳👈قدسویشرت۴۵پهنا ۳۹قداستین از کناریقه ۴۳قدشلوار۶۴

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار مولینه

۸۵۰,۰۰۰ ریال۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
شلوار مولینه جتس مولینه لاکرادار سایزبندی۵۰،۵۵،۶۰،۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵،۹۰ قیمت۸۵/۰۰۰-۱۱۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۵👈قدشلوار۵۳، قدفاق ۲۴،دورباسن۵۰ سایز۶۰👈قدشلوار۵۷،قدفاق۲۴،دورباسن۵۶ سایز۶۵👈قدشلوار۶۳،قدفاق۲۵،دورباسن۵۸ سایز۷۰👈قدشلوار۶۶،قدفاق۲۶،دورباسن۶۰ سایز۷۵👈قدشلوار۷۳،قدفاق۲۶،دورباسن۶۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۷،قدفاق۲۷،دورباسن۶۸ سایز۸۵👈قدشلوار۸۳،قدفاق۲۹،دورباسن۷۳ سایز۹۰👈قدشلوار۸۶،قدفاق۳۰،دورباسن۷۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

جدیدترین محصولات پسرانه

ست ورزشی آدیداس

۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ست‌ورزشی آدیداس سایزبندی۵۰،۵۵،۶۰ قیمت ۲۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۵۰👈قد۵۰پهنا۳۹قداستین۴۵قدشلوار۷۲

سایز۵۵👈قد۵۵پهنا۴۲قداستین۴۸قدشلوار۸۲

سایز۶۰👈قد۶۰پهنا۴۴قداستین۵۱قدشلوار۹۱

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در تظر بگیرید.

بلوز شلوار لش

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار لش جنس پنبه سوپر دورس دو نخ لاکرادار سایزبندی ۵۰،۵۵،۶۰،۶۵ قیمت سایز۵۰،۵۵👈۴۵۰/۰۰۰ قیمت سایز۶۰،۶۵👈۴۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز ۵۰👈قد بلوز 49_پهنا 38_قد آستین 39 قد شلوار 70 سایز 55👈قد بلوز 54_پهنا42_قد آستین 43 قد شلوار 75 سایز 60👈قد بلوز 58_پهنا 44_قد آستین 47 قد شلوار 80 سایز 65👈قد بلوز 65 _ پهنا 49_قد آستین 50 قد شلوار 90

بامبر جکت و‌شلوار میکی

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
بامبر جکت و شلوار میکی جنس نخ پنبه براش سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۳ تا۶سال قیمت۳۸۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدسویشرت ۳۵،پهنا۳۲،قداستین از کناره یقه ۳۵قدشلوار۵۷

سایز۲👈قدسویشرت۴۰،پهنا ۳۵قداستین از کناریقه ۳۹،قدشلوار۶۰

سایز۳👈قدسویشرت۴۵پهنا ۳۹قداستین از کناریقه ۴۳قدشلوار۶۴

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز شلوار خرس قهوه ای

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
بلوزشلوار خرس قهوه ای جنس دورس پنبه سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵،۶۰ مناسب سن ۲ تا۹سال این کار قواره اش کوچیکه حتما اندازه ها رو چک‌کنید قیمت ۳۸۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۳۷،پهنا۳۲،قدآستین از کناریقه تا مچ ۳۹،قدشلوار۴۶ سایز۴۵👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۴،قدآستین از کناریقه تا مج۴۱،قدشلوار۵۵ سایز۵۰👈قدبلوز۴۸،پهنا۳۷،قدآستین از کناریقه تا مچ۴۷،قدشلوار۶۵ سایز۵۵👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۱،قدآستین از کناریقه تا مج۵۳،قدشلوار۷۱ سایز۶۰👈قدبلوز۵۴،پهنا۴۱،قدآستین از کناریقه تا مچ۵۵،قدشلوار۷۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

حراج ها