در حال نمایش 9 نتیجه

ست بامبر و شلوار

۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بامبر جکت و شلوار جنس دورس تو‌کرکی سایزبندی ۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۶تا۱۰سال قیمت ۳۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۹،قدآستین از کنار یقه تا مچ ۴۱،قدشلوار۶۸ سایز۲👈قدبلوز۴۹،پهنا۳۸،قدآستین از کناریقه تا مچ۴۱،قدشلوار۷۳ سایز۳👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۳،قدآستین از کنار یقه تا مچ۵۰،قدشلوار۸۰ سایز۴👈قدبلوز۵۶،پهنا۴۵،قدآستین از کنار یقه تا مچ۵۵،قدشلوار۸۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار اسلش پامرغی

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شلوار اسلش پامرغی جنس مولینه مناسب برای دختر و‌پسر قد۹۰👈قدشلوار۹۰،دورباسن۹۸(پارچه کشسانی هم داره) مناسب سن ۱۰ سال تابزرگسال  

شلوار راحتی بابونه

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
  • شلوار راحتی بابونه
جنس ملانژ پنبه سایزبندی۱،۲،۳،۴،۵،۶ مناسب سن۶تا۱۲سال قی.مت۱۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدشلوار۷۰ سایز۲👈قدشلوار۷۵ سایز۳👈قدشلوار۸۰ سایز۴👈قدشلوار۸۵ سایز۵👈قدشلوار۹۰ سایز۶👈قدشلوار۹۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار کارگو جیب کمر بندی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار کارگو جیب کمربندی جنس بنگال کش قیمت ۱۹۸/۰۰۰ سایزبندی۷۰،۸۰،۹۰ مناسب سن ۷تا۱۲سال راهنمای سایز👇 سایز۷۰👈قدشلوار۷۰،قدفاق۲۷ سایز۸۰👈قدشلوار۸۰،قدفاق۳۱ سایز۹۰👈قدشلوار۹۰،قدفاق۳۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار کتان لاینردار دخترانه

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شلوار کتان لاینر دار دخترانه جنس رویه کتان قد۵۵،۶۰،۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵ مناسب سن ۳تا۸سال قیمت۲۶۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۶۰👈قدشلوار۵۳،دورباسن ۶۶ سایز۶۵👈قدشلوار۵۸،دورباسن۷۰ سایز۷۰👈قدشلوار۶۳،دورباسن۷۲ سایز۷۵👈قدشلوار۶۸،دورباسن۷۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۳،دورباسن۷۴ سایز۸۵👈قدشلوار۷۷،دورباسن۸۰

شلوار لی ok

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

شلوار لی ok

سایزبندی:۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰

مناسب سن ۵تا۱۰سال

قیمت ۴۴۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۶۵👈قدشلوار۶۲،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۰👈قدشلوار۶۶،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۵👈قدشلوار۷۱،مناسب دور کمر۴۷تا۵۵

سایز۸۰👈قدشلوار۷۶،مناسب دور‌کمر ۴۸تا۵۸

سایز۸۵👈قدشلوار۸۱،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۰👈قدشلوار۸۵،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۵👈قدشلوار۹۰،مناسب دورکمر۵۲تا۶۲

سایز۱۰۰👈قدشلوار۹۵،مناسب دورکمر ۵۶تا۶۶

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار لی پاندا

۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شلوار لی پاندا سایزبندی۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰ مناسب سن ۷تا۱۰سال قیمت۴۳۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۷۵👈قدشلوار۶۷،دورکمر در حالت معمولی۵۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۰،دورکمر در حالت معمولی۵۴ سایز۸۵👈قدشلوار۷۵،دور کمر در حالت معمولی۵۶ سایز۹۵👈قدشلوار۸۴،دورکمر در حالت معمولی۶۲ سایز۱۰۰👈قدشلوار۸۹،دور کمر در حالت معمولی۶۲

شلوار لی لیمون

۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال
شلوار لی لیمون سایزبندی۵۰،۶۰،۷۰،۸۰،۹۰ مناسب سن ۳تاحدودا۱۰ سال قیمت۲۹۹/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدشلوار۴۷،دورکمر در حالت معمولی۴۰،دورباسن۶۲ سایز۶۰👈قدشلوار۵۶،دورباسن۶۶ سایز۷۰👈قدشلوار۶۷،دورباسن۷۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۵،دورباسن۸۰ سایز۹۰👈قدشلوار۸۶،دورباسن۸۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار‌کارگو دو جیب

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار کارگو دو‌جیب جنس بنگال کش قیمت ۱۹۸/۰۰۰ سایزبندی۷۰،۸۰،۹۰ مناسب سن ۷تا۱۲سال راهنمای سایز👇 سایز۷۰👈قدشلوار۷۰،قدفاق۲۷ سایز۸۰👈قدشلوار۸۰،قدفاق۳۱ سایز۹۰👈قدشلوار۹۰،قدفاق۳۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.