نمایش دادن همه 5 نتیجه

شلوار بنگال رنگی

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
شلوار بنگال رنگی جنس بنگال کش سایزبندی۷۰،۸۰،۹۰ قیمت۱۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۷۰👈قدشلوار۷۱،قدفاق۲۹ سایز۸۰👈قدشلوار۸۱،قدفاق۳۰ سایز۹۰👈قدشلوار۹۲،قدفاق۳۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.

شلوار راحتی میکی

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
شلوار راحتی میکی جنس اسپان پنبه سایزبندی۷۰،۸۰،۹۰ قیمت ۱۱۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۷۰👈قدشلوار ۷۰،قدفاق۲۴ سایز۸۰👈قدشلوار۸۰،قدفاق۲۶ سایز۹۰👈قدشلوار۹۰،قدفاق۲۹

شلوار کتان لاینردار دخترانه

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شلوار کتان لاینر دار دخترانه جنس رویه کتان قد۵۵،۶۰،۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵ مناسب سن ۳تا۸سال قیمت۲۶۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۶۰👈قدشلوار۵۵،دورباسن ۶۶ سایز۶۵👈قدشلوار۵۸،دورباسن۷۰ سایز۷۰👈قدشلوار۶۳،دورباسن۷۲ سایز۷۵👈قدشلوار۶۸،دورباسن۷۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۳،دورباسن۷۴ سایز۸۵👈قدشلوار۷۷،دورباسن۸۰

شلوار لی ok

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

شلوار لی ok

سایزبندی:۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰

مناسب سن ۵تا۱۰سال

قیمت ۴۴۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۶۵👈قدشلوار۶۲،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۰👈قدشلوار۶۶،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۵👈قدشلوار۷۱،مناسب دور کمر۴۷تا۵۵

سایز۸۰👈قدشلوار۷۶،مناسب دور‌کمر ۴۸تا۵۸

سایز۸۵👈قدشلوار۸۱،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۰👈قدشلوار۸۵،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۵👈قدشلوار۹۰،مناسب دورکمر۵۲تا۶۲

سایز۱۰۰👈قدشلوار۹۵،مناسب دورکمر ۵۶تا۶۶

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوارلی پاندا

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار لی پاندا جنس نیل سنگشور شدن سایزبندی ۶۵،۷۵،۸۵ سایزبندی بر اساس قد شلواره قیمت ۱۹۸/۰۰۰