نمایش دادن همه 3 نتیجه

بیلرسوت داخل خز میکی

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
سرهمی داخل خز میکی جنس رویه جین داخل خز سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۴ماهتا۳سال قیمت۳۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇  

سایز۱👈قداز بند تا مچ ۵۸ قداز سینه تامچ ۴۸قد از سینه تا فاق ۲۸ قداز فاق تا مچ ۲۱ پهنا ۲۶

سایز ۲👈قداز بندتا مچ ۶۵ قدازسینه تا مچ۵۴قدازسینه تا فاق ۳۰ قداز فاق تامچ ۲۵ پهنا ۳۰

سایز۳👈قدازبندتامچ۷۰ قدازسینه تا مچ۵۸قدازسینه تا فاق ۳۲ قدازفاق تا مچ ۲۸ پهنا۳۲

سایز۴👈قداز بندتامچ ۷۵قدازسینه تامچ ۶۲قدازسینه تا فاق۳۳قدازفاق تا مچ ۳۰پهنا۳۳

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار لی ok

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

شلوار لی ok

سایزبندی:۶۵،۷۰،۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰

مناسب سن ۵تا۱۰سال

قیمت ۴۴۰/۰۰۰

راهنمای سایز👇

سایز۶۵👈قدشلوار۶۲،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۰👈قدشلوار۶۶،مناسب دورکمر ۴۷تا۵۵

سایز۷۵👈قدشلوار۷۱،مناسب دور کمر۴۷تا۵۵

سایز۸۰👈قدشلوار۷۶،مناسب دور‌کمر ۴۸تا۵۸

سایز۸۵👈قدشلوار۸۱،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۰👈قدشلوار۸۵،مناسب دورکمر۵۰تا۶۰

سایز۹۵👈قدشلوار۹۰،مناسب دورکمر۵۲تا۶۲

سایز۱۰۰👈قدشلوار۹۵،مناسب دورکمر ۵۶تا۶۶

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شلوار لی ویترینا

۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شلوار لی ویترینا جنس لی ذغالی سایزبندی۷۵،۸۰،۸۵،۹۰،۹۵،۱۰۰ قیمت ۲۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۷۵👈قدشلوار۷۰،مناسب دورکمر۴۴تا۵۴ سایز۸۰👈قدشلوار۷۴،مناسب دورکمر۴۲تا۵۲ سایز۸۵👈قدشلوار۸۰،مناسب دورکمر۴۴تا۵۴ سایز۹۰👈قدشلوار۸۵،مناسب دور کمر۴۴تا۵۴ سایز۹۵👈قدشلوار۹۰،مناسب دور کمر۴۴تا۵۴ سایز۱۰۰👈قدشلوار۹۵،مناسب دورکمر۴۶تا۵۶ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.