در حال نمایش 3 نتیجه

شومیز دامن نارسیس

۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
شومیز دامن نارسیس جنس شومیز کرپ بوگاتی،دامن چرم تیرکمانی سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵،۶۰ قیمت۳۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۵👈قدبلوز۴۳،پهنا۳۱،قد۴۲،قددامن۳۶ سایز۵۰👈قدبلوز۴۷،پهنا۳۴،قدآستین۴۵،قددامن۳۸ سایز۵۵👈قدبلوز۵۳،پهنا۳۸،قدآستین۴۹،قددامن۴۴ سایز۶۰👈قدبلوز۵۸،پهنا۴۰،قدآستین۵۳، قددامن۴۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز مانتویی سیما

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
شومیز مانتویی سیما جنس بنگال سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۸تا۱۴سال قیمت۲۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدمانتو۶۰،قدآستین ۴۵ سایز۲👈قدمانتو۶۳،قدآستین۴۶ سایز۳👈قدمانتو۶۶،قدآستین۴۹ اختلاف یک‌الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیزیاسمین

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز یاسمین جنس شانتون سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن۷تا۱۲سال قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدجلو ۵۲ قد پشت۵۷ پهنا۳۹ قداستین۴۵

سایز۲👈قدجلو ۵۳قدپشت۵۷پهنا۴۱قداستین ۴۸

سایز۳👈قدجلو۶۰قدپشت۶۶پهنا۴۲قداستین۴۹ 

سایز۴👈قدجلو۶۴قدپشت۶۸پهنا۴۴قداستین ۵۷

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.