نمایش دادن همه 3 نتیجه

شومیز دامن شاپرک

۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز دامن شاپرک جنس مازراتی قیمت 168/000 راهنمای سایز? سایز۱?قدشومیز۳۴..پهنا۳۰..قددامن۲۶ سایز۲?قدشومیز۳۶..پهنا۳۲..قددامن۳۲ سایز۳?قدشومیز۳۹..پهنا۳۵..قددامن۳۶ سایز۴?قدشومیز۴۱..پهنا۳۶..قددامن۳۸

شومیز دیبا

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز دیبا جنس میکرو میله ای سایز بندی ۵۵،۶۰،۶۵ قیمت ۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۵👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۶،قدآستین از کنار یقه تا مچ۵۵ سایز۶۰👈قدبلوز۵۹،پهنا۵۰،قدآستین از کناریقه ۶۲ سایز۶۵👈قدبلوز۶۴،پهنا۵۲،قدآستین از کنار یقه تا مچ۶۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیزیاسمین

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز یاسمین جنس شانتون سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن۷تا۱۲سال قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدجلو ۵۲ قد پشت۵۷ پهنا۳۹ قداستین۴۵

سایز۲👈قدجلو ۵۳قدپشت۵۷پهنا۴۱قداستین ۴۸

سایز۳👈قدجلو۶۰قدپشت۶۶پهنا۴۲قداستین۴۹ 

سایز۴👈قدجلو۶۴قدپشت۶۸پهنا۴۴قداستین ۵۷

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.