مشاهده همه 7 نتیجه

سویشرت تدی طرح کیتی

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
سویشرت تدی طرح کیتی سایز بندی ۱..۲..۳ قیمت 175/000 راهنمای سایز? سایز۱?قد۴۵..پهنا۳۴..قداستین۳۷ سایز۲?قد۴۸..پهنا۳۷..قداستین۳۹ سایز۳?قد۵۵..پهنا۴۱..قداستین۴۲

شنل خرگوشی

۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
شنل تدی سایزبندی ۲..۳ قیمت۱۹۹/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۲?قد ۳۱..قداستین از کناریقه ۲۹ سایز۳?قد۳۳..قداستین از کنار یقه ۳۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی اسپرت فلش

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
هودی اسپرت فلش جنس دورس پنبه سایزبندی ۵۰..۵۵ قیمت 160/000 راهنمای سایز? سایز۵۰?قدهودی۵۰..پهنا۳۶..قدآستین۴۴ سایز۵۵?قدهودی۵۵..پهنا۴۱..قدآستین۵۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی اسپرت گیم

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
هودی اسپرت گیم سایزبندی ۵..۷..۹..۱۱..۱۳ قیمت ۱۹۵/۰۰۰ جنس دورس پنبه عالی وارداتی راهنمای سایز? سایز۵?قد۳۵..پهنا۳۳..قداستین از کنار یقه۳۴ سایز۷?قد۳۸..پهنا۳۵..قداستین از کنار یقه۳۸ سایز۹?قد۴۰..پهنا۳۷..قداستین از کنار یقه۳۹ سایز۱۱?قد۴۲..پهنا۳۹..قداستین از کنار یقه۴۱ سایز۱۳?قد۴۵..پهنا۴۰..قداستیناز کنار یقه۴۴ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی پولیشی توکیو

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
هودی پولیشی توکیو سایزبندی۵۰..۵۵..۶۰..۶۵ قیمت۱۵۵/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۵۰?قدهودی۵۰..پهنا۳۶..قدآستیناز کناریقه تا مچ ۴۶ سایز۵۵?قدهودی۵۳..پهنا۳۹..قدآستین از کناریقه تامچ۵۱ سایز۶۰?قدهودی۵۹..پهنا۴۵..قدآستین از کناریقه تامچ۵۷ سایز۶۵?قدهودی۶۴..پهنا۴۸..قدآستین از کناریقه تامچ۶۲ اختلاف یک الی دوسانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی دختر آدامسی

۹۸۰,۰۰۰ ریال
هودی تدی دختر آدامسی سایزبندی ۱..۲..۳ قیمت ۱۲۸/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۱?قد ۳۹..پهنا۲۹..قداستین۳۱ سایز۲?قد۴۵..پهنا۳۳..قداستین ۳۶ سایز۳?قد ۴۹..پهنا۳۹..قداستین۳۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی رنگین کمان

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
هودی رنگین کمان جنس پولیشی سایزبندی۳۵..۴۰..۴۵..۵۰ قیمت۱۲۸/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۳۵?قدهودی۳۵..پهنا۳۳..قدآستیناز کناریقه تا مچ۳۵ سایز۴۰?قدهودی۴۰..پهنا۳۴..قدآستین از کنار یقه تا مچ۳۷ سایر۴۵?قدهودی۴۵..پهنا۳۶..قدآستین از کناریقه۴۳ سایز۵۰?قدهودی۵۰..پهنا۳۷..قدآستین از کنار یقه تا مچ۴۴ اختلاف بک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.