نمایش یک نتیجه

بیلرسوت داخل خز میکی

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
سرهمی داخل خز میکی جنس رویه جین داخل خز سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۴ماهتا۳سال قیمت۳۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇  

سایز۱👈قداز بند تا مچ ۵۸ قداز سینه تامچ ۴۸قد از سینه تا فاق ۲۸ قداز فاق تا مچ ۲۱ پهنا ۲۶

سایز ۲👈قداز بندتا مچ ۶۵ قدازسینه تا مچ۵۴قدازسینه تا فاق ۳۰ قداز فاق تامچ ۲۵ پهنا ۳۰

سایز۳👈قدازبندتامچ۷۰ قدازسینه تا مچ۵۸قدازسینه تا فاق ۳۲ قدازفاق تا مچ ۲۸ پهنا۳۲

سایز۴👈قداز بندتامچ ۷۵قدازسینه تامچ ۶۲قدازسینه تا فاق۳۳قدازفاق تا مچ ۳۰پهنا۳۳

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.