در حال نمایش 3 نتیجه

بیلرسوت داخل خز میکی

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
سرهمی داخل خز میکی جنس رویه جین داخل خز سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۴ماهتا۳سال قیمت۳۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇  

سایز۱👈قداز بند تا مچ ۵۸ قداز سینه تامچ ۴۸قد از سینه تا فاق ۲۸ قداز فاق تا مچ ۲۱ پهنا ۲۶

سایز ۲👈قداز بندتا مچ ۶۵ قدازسینه تا مچ۵۴قدازسینه تا فاق ۳۰ قداز فاق تامچ ۲۵ پهنا ۳۰

سایز۳👈قدازبندتامچ۷۰ قدازسینه تا مچ۵۸قدازسینه تا فاق ۳۲ قدازفاق تا مچ ۲۸ پهنا۳۲

سایز۴👈قداز بندتامچ ۷۵قدازسینه تامچ ۶۲قدازسینه تا فاق۳۳قدازفاق تا مچ ۳۰پهنا۳۳

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سرهمی تینا

۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
سرهمی تینا
جنس نخی مناسبسن ۱ تا ۸ سال قیمت ۲۵۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایزs👈قدسرهمی۴۹،پهنا۲۶،از سرشونه تا فاق۴۲ سایزm👈قدسرهمی۵۰،پهنا۳۰،از سرشونه تافاق۴۴ سایزl👈قدسرهمی۵۵،پهنا۳۱،قد سرشونه تا فاق۴۸ سایزxl👈قدسرهمی۵۷،پهنا۳۳،قدسرشونه تا فاق ۵۰ سایزxxl👈قدسرهمی۶۲،پهنا۳۴،قد سرشونه تا فاق۵۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه کیری رو در نظر بگیرید.  

سرهمی خرسی

۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
سرهمی خرسی دو تیکه👈بلوز+سرهمی جنس بلوز پنبه سرهمی کتان بهاره سایزبندی۳۵،۴۰،۴۵ قیمت۲۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۳۵👈قدبلوز۳۵،پهنا۲۵،قد رامپر در کوتاهترین حالت۵۶،قدرامپر در بلندترین حالت۵۹،قدجلوسینه تا فاق۳۲ سایز۴۰👈قدبلوز۵۰،پهنا۲۷،قد رامپر در کوتاهترین حالت۶۲،قدرامپر در بلندترین حالت۶۵،قدجلو سینه تا فاق۳۵ سایز۴۵👈قدبلوز۴۵،پهنا۳۱،قدرامپر در کوتاهترین حالت۶۴،قد رامپر در بلندترین حالت۶۷،قدجلوسینه تا فاق۳۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.