نمایش 1–16 از 18 نتیجه

بلوز بافت پنگوئن

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز بافت پنگوئن سایزبندی ۲،۳،۴،۵،۶ مناسب سن ۲ تا ۱۰سال سایز۲،۳قیمت۱۶۵/۰۰۰ سایز۴،۵قیمت ۱۹۰/۰۰۰ سایز۶قیمت۲۳۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۲👈قدبلوز۴۱،پهنا۲۹،قدآستین۳۳ سایز۳👈قدبلوز۴۶،پهنا۳۱،قدآستین۳۹ سایز۴👈قدبلوز۵۲،پهنا۳۶،قدآستین۴۴ سایز۵👈قدبلوز۵۶،پهنا۳۸،قدآستین۴۸ سایز۶👈قدبلوز۶۱،پهنا۳۹،قدآستین۵۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز بافت جلو دکمه

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
بلوز بافت جلو دکمه سایزبندی۱،۲ مناسب سن ۱ تا ۳/۵سال قیمت ۲۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۷،پهنا۲۷،آستین۲۹ سایز۲👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۰،قدآستین۳۳ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.  

بلوز بافت خرگوش بادکنکی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز بافت دختر بادکنکی سایزبندی۱،۲،۳،۴،۵ مناسب سن ۷ماه تا ۱۰سال سایز۱،۲ قیمت ۱۵۰/۰۰۰ سایز۳،۴قبمت۱۷۵/۰۰۰ سایز۵،۶قیمت۲۱۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۷،پهنا۲۶،قدآستین۲۸ سایز۲👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۰،قدآستین۳۴ سایز۳👈قدبلوز۴۶،پهنا۳۱،قدآستین۳۹ سایز۴👈قدبلوز۵۲،پهنا۳۶،قدآستین۴۴ سایز۵👈قدبلوز۵۶،پهنا۳۸،قدآستین۴۸ سایز۶👈قدبلوز۶۱،پهنا۳۹،قدآستین۵۲ اختلاف یک‌‌الی‌دو سانت خطای اندازه‌گیری رو‌در نظر بگیرید،

بلوز بافت میکی

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز بافت میکی سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۲۶۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز ۱👈قد بلوز ۴۱ پهنا ۲۸ قد آستین ۳۴ سایز ۲👈قد بلوز ۴۵ پهنا ۳۱ قد آستین ۳۵ سایز ۳👈قد بلوز ۵۰ پهنا ۳۶ قد آستین ۴۱ سایز ۴👈قد بلوز ۵۶ پهنا ۳۹ قد آستین ۴۲ اختلاف یک الی‌دو‌سانت خطای اندازه‌گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز خالخالی

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بلوز دخترانه خالخالی جنس دورس دو نخ لاکرادار سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵،۶۰،۶۵ سایز۴۰،۴۵قیمت۲۴۵/۰۰۰ سایز۵۰،۵۵قیمت۲۵۵/۰۰۰ سایز۶۰،۶۵قیمت ۲۷۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۳۸،پهنا۳۱،قدآستین۳۱ سایز۴۵👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۴،قدآستین۳۶ سایز۵۰👈قدبلوز۴۸،پهنا۳۶،قدآستین۳۷ سایز۵۵👈قدبلوز۵۲،پهنا۳۹،قدآستین۴۱ سایز۶۰👈قدبلوز۵۷،پهنا۴۳،قدآستین۴۵ سایز۶۵👈قدبلوز۶۳،پهنا۴۶،قدآستین۵۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز خرس پاپیونی

۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
بلوز خرس پاپیونی جنس دورس فلامنت سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۱۴۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۱،قدآستین۳۸ سایز۴۵👈قدبلوز۴۷،پهنا۳۳،قدآستین۴۰ سایز۵۰👈قدبلوز۵۳،پهنا۳۷،قدآستین۴۶ سایز۵۵👈قدبلوز۵۵،پهنا۴۰،قدآستین۵۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز دخترانه برگ

۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
بلوز دخترانه برگ جنس دورس پنبه سایزبندی۵۰،۵۵ قیمت ۱۴۹/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدبلوز۴۸،پهنا۳۳،قدآستین۴۳ سایز۵۵👈قدبلوز۵۴،پهنا۳۴،قدآستین۴۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز دخترانه سه خرگوش

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
بلوز دخترانه سه خرگوش جنس دورس پنبه سایزبندی۶۰،۶۵ قیمت ۱۷۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۶۰👈قدبلوز۶۰،پهنا۴۰،قدآستین۵۲ سایز۶۵👈قدبلوز۶۳،پهنا۴۳،قدآستین۵۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز دورس تاج

۲,۱۳۰,۰۰۰ ریال
بلوز دورس تاج جنس دورس دو نخ لاکرادار سایزبندی۵۰،۵۵ قیمت: ۲۱۳/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قد۴۹ پهنا ۳۶ قداستین ۳۹ سایز۵۵👈قد ۵۴پهنا ۳۹ قداستین ۴۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

تونیک حوله ای میکی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
تونیک حوله ای میکی جنس مخمل حوله ای سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۷سال‌به بالا راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدتونیک۵۹،پهنا۳۹،قدآستین از کناریقه تامچ۵۲

سایز۲👈قدتوتیک۶۶،پهنا۴۱،قدآستینازکناریقه تا مچ۵۳

سایز۳👈قدتونیک۶۹،پهنا۴۳،قدآستیناز کناریقه تا مچ ۵۸

سایز۴👈قدتونیک ۷۵،پهنا۴۴،قدآستین از کناریقه تا مچ۶۲

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز دیبا

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز دیبا جنس میکرو میله ای سایز بندی ۵۵،۶۰،۶۵ قیمت ۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۵👈قدبلوز۵۳،پهنا۴۶،قدآستین از کنار یقه تا مچ۵۵ سایز۶۰👈قدبلوز۵۹،پهنا۵۰،قدآستین از کناریقه ۶۲ سایز۶۵👈قدبلوز۶۴،پهنا۵۲،قدآستین از کنار یقه تا مچ۶۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

شومیز طنین

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
شومیز طنین جنس لینن سایزبندی:s,m,l,xl,xxl قیمت ۲۴۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایزs👈قدبلوز۳۷،پهنا۳۰،قدآستین۳۴

سایزm👈قدبلوز۴۰،پهنا۳۲،قدآستین۳۶

سایزL👈قدبلوز۴۴،پهنا۳۴،قدآستین۳۹

سایزxl👈قدبلوز۴۷،پهنا۳۶،قدآستین۴۲

سایزxxl👈قدبلوز۵۰،پهنا۳۷،قدآستین۴۴

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بکیرید.

شومیزستاره

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
شومیز ستاره جنس ابروبادی سایزبندی۱..۲..۳ مناسب سن ۵ تا۸ سال راهنمای سایز? سایز۱?قدبلوز۴۶..پهنا۴۴..قدآستین ازسرشانه تا مچ۴۵ سایز۲?قدبلوز۵۲..پهنا۴۹..قدآستین لز سر شانه تا مچ۴۶ سایز۳?قدبلوز۵۸..پهنا۵۵..قدآستین از سرشانه تا مچ ۴۹ اختلاف یک الی دو سانت خطای انداره گیری رو در نظر بگیرید.

شومیزیاسمین

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شومیز یاسمین جنس شانتون سایزبندی:۱،۲،۳،۴ مناسب سن۷تا۱۲سال قیمت۱۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدجلو ۵۲ قد پشت۵۷ پهنا۳۹ قداستین۴۵

سایز۲👈قدجلو ۵۳قدپشت۵۷پهنا۴۱قداستین ۴۸

سایز۳👈قدجلو۶۰قدپشت۶۶پهنا۴۲قداستین۴۹ 

سایز۴👈قدجلو۶۴قدپشت۶۸پهنا۴۴قداستین ۵۷

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ خرس دیور

۹۸۰,۰۰۰ ریال
کراپ خرس دیور جنس کتان ژاکارد سایزبندی۴۰،۴۵ قیمت ۹۸/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۴۰👈قدکراپ۳۲،پهنا۲۸،قدآستین۳۳ سایز۴۵👈قدکراپ۳۶،پهنا۳۰،قدآستین۳۷ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کراپ دختر

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کراپ دختر جنس پنبه ای سایزبندی۵۰،۵۵،۶۰،۶۵ قیمت ۱۷۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۵۰👈قدکراپ ۳۹،پهنا۳۹ سایز۵۵👈قدکراپ۴۳،پهنا۴۳ سایز۶۰👈قدکراپ ۵۰،پهنا۴۴ سایز۶۵👈قدکراپ ۵۷،پهنا۴۶ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.