مراحل تحویل کالاهای موجود در سبد خرید

در صورتی که شما گزینه ی نگهداری در سبد خرید را هنگام تسویه انتخاب نموده اید(مطابق شکل زیر) بدین معناست که خرید های مختلف در زمان های متفاوت دارید. هنگام اتمام خرید برای دریافت یکجای سبد هزینه حمل آن را از طریق گزینه ذیل پرداخت کنید تا نسبت به ارسال سفارش اقدام شود.